Bilder på stugan

Lyckad uppladdadning av bild. Dra och släpp bilden nedan in i redigeringsrutan.      < src="https://images.staticjw.com/stu/7794/img_6854.jpg" width="400" height="300">